RSS
લિંક
1 એકમ 1
2 દશક 10
3 સો 100
4 હજાર 1000
5 દસ હજાર 10000
6 લાખ 100000
7 દસ લાખ 1000000
8 કરોડ 10000000
9 દસ કરોડ 100000000
10 અબજ 1000000000
11 દસ અબજ 10000000000
12 ખર્વ 100000000000
13 નિખર્વ 1000000000000
14 મહાયદમ 10000000000000
15 શંકુ 100000000000000
16 જલદી 1000000000000000
17 અન્ત 10000000000000000
18 મધ્ય 100000000000000000
19 પરાર્થ 1000000000000000000
20 શંખ 10000000000000000000
21 દસ શંખ 100000000000000000000
22 રતન 1000000000000000000000
23 દસ રતન 10000000000000000000000
24 ખંડ 100000000000000000000000
25 દસ ખંડ 1000000000000000000000000
26 સુઘર 10000000000000000000000000
27 દસ સુઘર 100000000000000000000000000
28 મંન 1000000000000000000000000000
29 દસ મંન 10000000000000000000000000000
30 વજી 100000000000000000000000000000
31 દસ વજી 1000000000000000000000000000000
32 રોક 10000000000000000000000000000000
33 દસ રોક 100000000000000000000000000000000
34 અસંખ્ય 1000000000000000000000000000000000
35 દસ અસંખ્ય 10000000000000000000000000000000000
36 નીલ 100000000000000000000000000000000000
37 દસ નીલ 1000000000000000000000000000000000000
38 પારમ 10000000000000000000000000000000000000
39 કંગા 100000000000000000000000000000000000000
40 દસ કંગા 1000000000000000000000000000000000000000
41 ખીર 10000000000000000000000000000000000000000
42 દસ ખીર 100000000000000000000000000000000000000000
43 પરબ 1000000000000000000000000000000000000000000
44 દસ પરબ 10000000000000000000000000000000000000000000
45 બલમ 100000000000000000000000000000000000000000000
46 દસ બલમ 1000000000000000000000000000000000000000000000
Advertisements
 

ટૅગ્સ: , , ,

લિંક

                 ડૉ.રમણભાઈ સોની

જન્મતારીખ : 7-7-1946

જન્મસ્થળ : ચિત્રોડા , તા: ઈડર, જિ:સાબરકાંઠા  

પિતા: કાંતિલાલ સોની

માતા : ભીખીબહેન

પત્ની : શારદાબેન

વતન: લેઈ ,તા: ઈડર, જિ:સાબરકાંઠા

અભ્યાસ: પ્રાથમિક-માધ્યમિક શિક્ષણ ચિત્રોડ માંથી મેળવ્યું .

         બી.એ : એલ.ડી આર્ટસ,અમદવાદ માંથી પ્રાપ્ત કર્યું .(1967)

         એમ.એ,

        પીએચ.ડી

વ્યવસાય : રીડર : એમ.એસ.યુનિવર્સિટી,વડોદરા ખાતે સેવા આપી.

                સંપાદક: ‘પ્રત્યક્ષ’નામના પ્રસિદ્ધા ત્રૈમાસિક નું સંપાદન કર્યું.

                ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના ‘કોશકાર્ય’માં જોડાયા.

સાહિત્ય પ્રદાન :

          વિવેચન: કવિતાનું શિક્ષણ // ગુજરાતી વ્યાકરણ વિચાર // આદિ પુસ્તકો

         પરિચય પુસ્તિકા : કવિ ખબરદર //  

         સંશોધન : ઉશનસ્ સર્જન અને વિવેચક

 

 

 

ટૅગ્સ: , ,

લિંક

વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો 

અંશ x છેદ                             અક્ષિ x દગ                                અખંડ x ખંડિત

અખિલ xમર્યાદિત                  અગવડ x સગવડ                         અજ્ઞ x સુજ્ઞ /પ્રજ્ઞ

અણિયાર x બુઠ્ઠી                   અતિવૃષ્ટિ x અનાવૃષ્ટિ                    અધિક  x કમ

અધોમુખ x ઉર્દ્વમુખ               અનિયંત્રિત  x  નિયંત્રિત                 અનુકરણ x  મૌલિક

અનુકુળ x  પ્રતિકુળ                અનુજ x અગ્રજ                             અફળ x સફળ

અભાગી x સુભાગી                અભિમાન x નિરભિમાન                અમર x નાશવંત

અમર x મર્ત્ય                         અમૃત x વિષ                                અલ્પ x અધિક

અસલ x નકલ

[ આ ]

આંધળું x દેખતું                         આકાશ  x પાતાળ                      આક્રોશ x સ્વસ્થ

આખું  x અડધું                          આગ્રહ x અનાગ્રહ                      આઘાત x  પ્રત્યાઘાત

આઝાદી x ગુલામી                     આદર  x અનાદર                        આદર x અનાદર

આદર્શ x વ્યવહાર                      આદાન x પ્રદાન                         આનંદ x શોક

આપકર્મી x બાપકર્મી                  આબરૂ x બે આબરૂ                  આબાદી x બરબાદી

આભ x ધરતી                            આરંભ x અંત                             આરોપી x ફ્રરિયાદિ

આરોહ x અવરોહ                       આર્દ્ર x શુષ્ક                              આર્ય x અનાર્ય

આવક x  જાવક                        આવવું x જવું                              આવશ્યક x અનાવશ્યક

આશા x  નિરાશા                      આશિષ x શાપ                          આળસ x મહેનત

એકાંગી x સર્વાંગી

[ ઇ ]

ઇચ્છા x અનિચ્છા                      ઇજ્જત x બે ઇજ્જત                    ઇનકાર x સ્વીકાર

ઇન્સાન x હેવાન                        ઇર્ષા x અમાત્મર્ષ                       ઇર્ષાળુ x અનસૂય

ઇલાજ x લાઇલાજ                     ઇષ્ટ x અનિષ્ટ                            ઈહલોક x પરલોક

[ઉ]

ઉકળાટ x ઠંડક                          ઉકેલ x  ગૂંચ                              ઉખર x ફળદ્રુપ

ઉગ્ર x શાંત                               ઉચિત x અનુચિત                       ઉતાવળ x ધીરજ

ઉત્કર્ષ x  અપકર્ષ                       ઉત્કર્ષ x પતન                            ઉત્તમ x અધમ

ઉત્તર x  પ્રશ્ન                             ઉત્થાન x પતન                           ઉદય x અસ્ત

ઉદાર x અનુદાર                         ઉદાર x લોભી                           ઉદાસીન xઆનંદી

ઉદ્યમ x આળસ                         ઉધાર x જમા                            ઉન્નતિ x અવનતિ

ઉન્મુખ x સન્મુખ                        ઉપકાર x અપકાર                    ઉપયોગી x  નિરુપયોગી

ઉરરાણ x ચઢાણ                        ઉર્મિલ x અનૂર્મિલ                     ઉલાળ x ધરાર

ઉષ:કાલ X સાયંકાલ                    ઉષા X સંધ્યા                          ઊંઘવું X  જાગવું

ઊંચાણ  X  નીચાણ                     ઊંચે X તળિયે                          ઊંડું X છીછરું

ઊંધું X  ચત્તું                                ઊગવું X આથમવું                    ઊભા X  આડા

ઊલટો X સૂલટો

[ ક ]

કંકોતરી X કાળોતરી                       કંજુસ X ઉદાર                        કચવાટ X સંતોષ

કટું X મધુર                                   કટ્ટર X નરમ                           કડક X નરમ

કડવું X મીઠું                                  કથીર X કનક                         કપૂત X સપૂત

કબૂલાત X ઇનકાર                         કમજોર X જોરાવર                  કરજ X લેણું

કર્કશ X કર્ણપ્રિય                            કલયુગ X સતયુગ                    કાનૂની X ગેરકાનૂની

કાબેલ X અણઘડ                           કામગરું X નવરું                     કામનું X નકામું

કાયિક X માનસિક                          કાલે X આજે                           કાળી X ધોળી

કુંવારી X વિવાહિત                         કુટિલ X સરળ                         કુમતિ X સુમતિ

કુલટા X સન્નારી                             કુશીલ X સુશીલ                       કૃત્રિમ X કુદરતી

કોમળ X કઠોર                              કોયડો X ઉકેલ                          ફાયદો X ગેરફાયદો

[ ખ ]

ખંડ X અખંડ                                ખંડન X મંડન                          ખડતલ X  કમજોર

ખબર X બેખબર                          ખાનગી X જાહેર                      ખાલી X ભરેલ

ખિજાય X રીઝાય                         ખીલવું X કરમાવું                      ખુમારી X લાચાર

ખુવાર X આબાદ                         ખુશ X નાખુશ                          ખૂબી X ખામી

ખેદ X હર્ષ                                   ખોટ X નફો                               ખોફ X મહેર

[ ગ ]

ગદ્ય X પદ્ય                               ગમન X આગમન                            ગમન X આગમન

ગમો X અણગમો                       ગરમી X ઠંડી                                 ગરીબ X અમીર

ગરીબ X તવંગર                         ગાફેલ X સાવધાન                         ગાયબ X પ્રગટ

ગુલામી – આઝાદી                     ગૌણ X મુખ્ય                                 ગૌમુખી X વાઘમુખી

ગ્રાહ્ય X ત્યાજય                          ગ્લાનિ X પ્રસન્નતા

[ઘ]

ઘેરું X આછું                               ઘટ્ટ X નરમ                                   ઘરાક X વિક્રેતા

ઘાતકી X દયાળુ                         ઘન X પોલું                                    ઘોંઘાટ X શાંતિ

ઘેરી X આછી                              ઘટિત X અઘટિત                          ઘન X પ્રવાહી

[ ચ ]

ચંચળ X સ્થિર                             ચકોર X જડ                                 ચડતી X પડતી

ચતુર X મૂર્ખ                               ચપળ X સુસ્ત                                ચલ X અચલ

ચળકતી X ઝાંખી                         ચાલવું X બેસવું                            ચિંતાતુર X નિશ્ચિંત

ચિરાયુ X અલ્પાયુ                        ચૂપકીદી X કોલાહલ                      ચેતન X જડ

ચેતન X અચેતન                           ચેન X બેચેન                                ચોખ્ખું X ગંદું

ચોર X શાહુકાર

[ છ ]

છત X અછત                                છાયા X ધૂપ                                છીછરું X ઊંડુ

છૂટ X તંગી                                 છૂટક X જથ્થબંધ                           છેડો X શરૂઆત

છેલ્લું X પહેલું                             છોડ્વું X બાંધવું

[ જ ]

જંગમ X સ્થાવર                          જંગલી X સંસ્કારી                     જડ X ચેતન

જન્મ X મરણ                             જમા X ઉધાર                          જમીન X આસમાન

જય X પરાજય                           જયંતી X સંવત્સરી                    જરા X વધારે

જરૂરી X બિનજરૂરી                 જવાબ X ઉત્તર                         જશ X અપજશ

જશ X અપજશ                         જળચર X ભૂચર                        જાંગળ X વેચાતું

જાહેર X ખાનગી                        જીવંત X મૃત                           જૂઠાણું X સાચું

જૂનું X નવું                          જોખમ X સલામતી                        જોડાણ X ભંગાણ

જ્યેષ્ઠ X કનિષ્ઠ

[ ટ ]

ટટાર X ઢીલું                              ટાઢ X ગરમી                          ટાઢક X ગરમાવો

ટેકરો X ખાડો                           ટેકીલું X દંભી                            ટેઢું  X સીધું

ટોચ X તળેટી

[ ઠ ]

ઠંડું X ગરમ                           ઠગારું  X વિશ્વાસ                          ઠરવું X પીંગળવું

ઠીંગણું X લંબુસ                    ઠોઠ X હોશિયાર

[ ડ ]

ડર X હિંમત                          ડરપોક X સાહસિક                        ડાબો X જમણો

ડફોર X ચાલાક                      ડહાપણ X ગાંડપણ

[ ત ]

તંગ X શાંત                           તંગી X છત                                 તંદુરસ્તી X બીમારી

કદીર X દુર્ભાગ્ય                      તકરાર X સુલેહ                           તટસ્થ X પક્ષપાતી

તડકો X છાંયડો                      તત્સમ X તદ્દભવ                         તરફેણ X વિરુદ્ધ

તળિયું X સપાટી                    તળેટી X શિખર                           તાજું  X વાસી

તાણો X વાણો                       તાપ X ટાઢ                                 તારક X પાતક

તારાજી X આબાદી                 તારીફ X નિંદા                            તિમિર X અંધકાર

તીખું X ગળ્યું                          તેજ X નિસ્તેજ                            તેજી X મંદી

તોછડું X વિવેકી                     ત્યાગ X સ્વીકાર

[ દ ]

દમડાટી X સમજાવટ               દરિયો X રણ                           દાનવ X દેવ

દાહક X શામક                      દિન X રાત                                દિવંગત X હયાત

દીન X અમીર                        દીર્ઘ X ટૂંકું                                દીવાની X ફોજદારી

દુઆ X શાપ                         દુકાળ X સુકાળ                         દુર્ગતિ X સદ્દગતિ

દુર્ગમ X સુગમ                       દુશ્મન X મિત્ર                            દુષ્ક્ર્મ X સત્ક્રર્મ

દુષ્ટાત્મા X પુણ્યાત્મા              દૂર X નજીક                               દોષ X ગુણ

દોષિત- નિર્દોષ                     દ્વૈત X અદ્વૈત                              ર્દ્શ્ય X  અર્દ્શ્ય

[ ઘ ]

ધંધાર્થી X બેકાર                   ધીર X અધીર                            ધીરજ X ઉતાવળ

ધૂની X ગંભીર                     ધ્યાન X બેધ્યાન                         ધ્વનિ X નીરવતા

[ ન ]

નકલ X અસલ                       નકલી X અસલી                       નકાર X હકાર

નક્કર X પોલું                        નજીક X દૂર                              નફો X ખોટ

નમ્ર X ઉદ્યત                          નમ્રતા X ઉગ્રતા                       નવીન X પુરાતન

નાટકીય X વાસ્તવિક               નાથ X અનાથ                        નાનપ X મોટપ

નાના X મોટા                         નાપાસ X પાસ                        નામ X બદનામ

નાલેશી X પ્રશંસા                   નિંદા X સ્તુતિ                           નિકાસ X આયાત

નિમ્ન X ઉચ્ચ                          નિયંત્રિત X અનિયંત્રિત              નિરક્ષક X શિક્ષિત

નિરક્ષર X સાક્ષર                    નિરપેક્ષ X સાપેક્ષ                      નિરાંત X અજંપો

નિરાકાર X સાકાર                   નિરામય X રોગીષ્ટ                    નિરાશ X આશાવાદી

નિર્ગમન X આગમન               નિર્જીવ X સજીવ                        નિર્દોષ X દોષિત

નિર્મળ X મલિન                    નિશ્વિંત X અનિશ્વિંત                   નિષ્કામ X સકામ

નિષ્ક્રિય  X સક્રિય                   નિષ્ફળ X સફળ                         નિસ્તેજ X તેજસ્વી

નીડર X ડરપોક                      નીરસ X રસિક                           નેકી X બદી

નોતર્યું X  વણનોતર્યું               ન્યાય X અન્યાય                         ન્યાલ X બેહાલ

ન્યૂન X અધિક

[ પ ]

પછાત X વિકસિત                  પડતર X ખેડાણ                          પડતી X બઢતી

પતન X ઉત્થાન                     પતિત X પુનિત                            પનોતું X અશુભ

પરજન X આપ્તજન                 પરણિયત X કુંવારું                       પરતંત્ર X સ્વતંત્ર

પરમ X અધમ                        પરાજય X જય                             પરાણે X સ્વેચ્છાએ

પરાધીન X સ્વાધીન                પરિચિત X અપરિચિત                  પરોક્ષ X પ્રત્યક્ષ

પવિત્ર X અપવિત્ર                   પશુતા X માનવતા                        પહેલું X છેલ્લું

પહોળું X સાંકળું                      પાક X નાપાક                            પાકટ X કુંમળું

પાચન X અજીર્ણ                    પાત્ર X અપાત્ર                            પાનખર X વસંત

પામર X મહાન                     પાર X અપાર                              પાવક X પાતક

પાશ્ચાત્ય X પૌરસ્ત્ય                પિયર X સાસરું                         પિશાચ X દેવતા

પીછેકૂચ X આગેકૂચ                પુણ્ય X  પાપ                            પુનિત X  પતિત

પુરસ્કાર X દંડ                       પુરાણું X અદ્યતન                       પુરાતન X અર્વાચીન

પૂનમ X અમાસ                     પૂરતો X અપૂરતો                       પૂરું X અધુંરું

પૂરું X બાકી                         પૂર્ણ X  અપૂર્ણ                           પૂર્વગ X  અનુગ

પૂર્વાર્ધ X  ઉત્તરાર્ધ                  પૃથ્થકરણ X  એકીકરણ             પૃથ્વી X  આકાશ

પૈસાદાર X  નિર્ધન                 પોચટ X  સખત                        પોતાની X  પારકી

પ્યાસ x તૃપ્તિ                         પ્રખ્યાત x કુખ્યાત                    પ્રગતિ x અવગતિ

પ્રગતિ xઅધોગતિ                   પ્રચુર x અલ્પ                         પ્રણય x નફરત

પ્રતિવાદી x વાદી                   પ્રથમ x અંતિમ                       પ્રર્યાપ્ત X અપ્રર્યાપ્ત

પ્રવક્તા X શ્રોતા                     પ્રવાહી X  ઘન                        પ્રવૃતિ X નિવૃતિ

પ્રશંસનીય X નીંદનીય             પ્રશસ્તિ  X નિંદા                   પ્રશ્ન X ઉત્તર

પ્રસન્ન X ગમગીન                   પ્રસિદ્ધ X અપ્રસિદ્ધ                પ્રસ્થાપિત X વિસ્થાપિત

પ્રાચીન X અર્વાચીન               પ્રાત:કાળ X સાયંકાળ             પ્રાથમિક X અંતિમ

પ્રારંભ X અંત                        પ્રેમ X ધૃણા                            પ્રોઢ X બાલીશ

                                                  [ ફ ]

ફકીર X  અમીર                       ફતેહ X  પરાજય                         ફના X  ન્યાલ

ફરજિયાત X  મરજિયાત          ફરિયાદ X  આરોપી                    ફળદ્રુપ X  કસવિહિન

ફાજલ X  વપરાશી                 ફાયદો X  ગેરફાયદો

[ બ ]

બંધ X ઉઘાડ                          બંધિયાર X મુક્ત                        બગડવું X સુધરવું

બચત X ઘટ                           બનાવટી X અસલ                      બરકત X લાભ

બરબાદી X આબાદી              બહાદુર X કાયર                          બહાર X અંદર

બહિષ્કાર X સ્વિકાર               બહિષ્કાર X સ્વીકાર                    બહુમતી X લઘુમતી

બહુમાન X અપમાન               બહુમાન X અવમાન                    બુદ્ધિમાન X બુદ્ધિહિન

બહોળું X મર્યાદિત                 બળાપો X શમતા                         બાકી X વસુલ

બાતલ X ઉપયોગી                  બાહ્ય X આંતર                           બિરાજમાન X ગેરહાજર

બિહામણું X સોહામણું            બીકણ X હિંમતવાન                  બીમાર X તંદુરસ્ત

બુઝાવું X પેટાવવું                    બૂરું X ભલું                               બેઈમાની  X ઈમાની

બેકાર X ધંધાર્થી                     બેતરફી X એકતરફી                   બેભાન X સભાન

બેહાલ X ન્યાલ

                                                       [ ભ ]

ભંગાણ X જોડાણ                     ભંગાણ X સંધાણ                       ભક્ષક X રક્ષક

ભડ X કાયર                             ભદ્ર X અભદ્ર                             ભયભીત X નિર્ભય

ભરતી X ઓટ                          ભલાઈ X બુરાઈ                         ભલું X બૂરું

ભાગાકાર X ગુણાકાર                ભાગ્ય X દુર્ભાગ્ય                       ભાડૂત X માલિક

ભારે X હલકું                             ભાવ X કભાવ                         ભાવુક X મૂજી

ભાષક X શ્રોતા                          ભિન્ન X અભિન્ન                        ભીનું X કોરું

ભીરુ X નીડર                            ભીરૂ X હિંમતવાન                  ભૂંડું X રૂડું

ભૂંડો X સારો                            ભૂચર X ખેચર (જલચર)              ભૂતકાળ X ભવિષ્યકાળ

ભૂતલ X પાતાલ                        ભૂલ X સાચું                              ભેટ X દાન

ભેદર્દષ્ટિ  X સમર્દષ્ટી                  ભેળું X અટૂલું                           ભોગી X યોગી

ભોળું X લુચ્ચું                           ભ્રષ્ટાચાર સદાચાર

[ મ ]

મંગલતા X અશુભતા                    મંગળ X અમંગળ                         મંથન X ઉકેલ

મંદ X તેજ                                 મંદવાડ X નિરોગિતા                      મજબુરી X ખુશી

મજબૂત X ઢીલું                           મતભેદ X સહમતી                        મધુર X કર્કશ

મનોધર્મ X દેહધર્મ                       મનોહર X કદરૂપ                         મરજિયાત X ફરજિયાત

મરણ X જન્મ                             મરેલું X જીવતું                              મર્ત્ય X અમર

મલિન X નિર્મલ                          મશગૂલ X બેધ્યાન                         મહત્તા X ગૌણતા

મહાત્મા X અલ્પાત્મા                   મહાન X લઘુ                                મહાપ્રાણ X અલ્પપ્રાણ

મહાવિરામ X અલ્પવિરામ            મહિયર X સાસરું                          મહેનત X અનાયાસ

મહેનતુ X કામચોર                      મહેનતું X આળસું                          મહેર X અવકૃપા

મહેલ X ઝૂંપડી                          મળતર X ખોટ                               મળતાવડું X અતળું

માંગલિક X અશુભ                    માંદું X તંદુરસ્ત                               માંદું X સાજું

માણસ X હેવાન                       માણસાઈ X હેવાનિયત                   માત X વિજય

માતબર X કમજોર                     માત્સર્ય X અનસૂયા                       માન X અપમાન

માનસિક X શારીરિક                  મામૂલી X કીમતી                          મારક X પોષક

મારફત X બારોબાર                  માલિક X નોકર                             માલિન્ય X સ્વચ્છતા

માવીતર X વાલી                       મિત્ર X દુશ્મન                              મિથ્યા X સત્ય

મિલન X વિયોગ                       મિશ્ર X નિર્ભેળ                              મુખ્ય X ગૌણ

મુગ્ધ X નિર્મોહી                       મુદતી X આમરણ                          મુદ્દલ X વ્યાજ

મુફલિસ X અમીર                    મુશ્કેલ X સરળ                              મુશ્કેલ X સહેલું

મૂંઝવણ X ઉકેલ                      મૂર્ખ X સમજદાર                            મૂર્ચ્છિત X સભાન

મૃત X જીવિત                           મૃદુ X કઠોર                                  મોંઘું X સોંઘું

મોકળાશ X સંકળાશ                મોકળું X સંકુચિત                          મોઘમ X સ્પષ્ટ

મોટું X નાનું                             મોત X જીવન                              મૌખિત X લિખિત

મૌલિક X અનુવાદ                    મ્લાન X તેજસ્વી

[ ય ]

યકિન X અશ્રદ્ધા                            યજમાન X મહેમાન                    યત્નશીલ X નિરુત્સાહી

યથાવત્ X કાપકૂપ                        યથાસ્થિત X વિલીન                    યશ X અપયશ

યાચક X દાતા                              યાતાયાત X સ્થિરતા                    યુગલ X એકલ

યુદ્ધ X શાંતિ                               યુવાન X આઘેડ                           યુવાન X ઘરડો

યુવાવસ્થા X વૃદ્ધાવસ્થા                 યોગી X ભોગી                            યોગ્ય X અયોગ્ય

યૌવન X જરા

[ ર ]

રંક X શ્રીમંત                                 રંજ X આનંદ                            રક્ષક X ભક્ષક

રખાત X પત્ની                             રગશિયું X વેગીલું                       રઘવાટ X ધીરજ

રજની X  દિવસ                            રટણ X વિસ્મરણ                       રડારડ X હસાહસ

રઢિયાળું X અરમ્ય                        રણ X દરિયો                             રણપ્રદેશ X વનપ્રદેશ

રતિ X અરતિ                              રમખાણ X શાંતિ                        રસપૂર્ણ X શુષ્ક

રસિક X અરસિક                         રહેમદિલ X નિષ્ઠુર                        રાંક X ઘમંડી

રાગ X અરાગ                              રાગ X ખટરાગ                           રાગ X વિદ્વેષ

રાગી X વીતરાગી                        રાજસત્તાક X પ્રજાસત્તક                રાજાશાહી X લોકશાહી

રાત X દિવસ                              રાની X પાલિત                            રાય X રંક

રાશી X સારું                              રાષ્ટ્રદ્રોહી X રાષ્ટ્રભક્ત                   રાહત X કનડગત

રિસામણી X મનામણી                રીઝવું X રિસાવું                           રુઆબ X સૌમ્યતા

રુચિ X અરુચિ                           રુદન X હાસ્ય                              રૂડું X ભૂંડું

રૂપવાન X કદરૂપું                      રેંજીપેંજી X સધ્ધર                        રેઢિયાળ X ક્રાંતિકારી

રેઢું X રક્ષિત                              રેતાળ X ધૂળિયું                           રેશમી X સુતરાઉ

રોકડું X ઉધાર                           રોગીલું X નીરોગી                        રોચક X કારમું

રોતું X હસતું                            રોબડ X ચતુર

[ લ ]

લંબચોરસ X સમચોરસ               લંબાણ X ટૂંકાણ                         લક્ષ X દુર્લક્ષ

લગભગ X ચોક્ક્સ                     લઘુ X ગુરુ                                  લઘુ X મહાન

લઘુતા X ગુરુતા                        લઘુમતી X બહુમતી                      લધિમા X ગરિમા

લફંગું X ચારિત્રશીલ                  લભ્ય X અલભ્ય                            લહેજત X કંટાળો

લહેરી X કંજૂસ                          લાંચ X ભેટ                                 લાંછન X ગૌરવ

લાંબી X ટૂંકી                           લાંબો X ટૂંકો                                લાઈલાજ X ઈલાજ

લાગણી X અભાવ                    લાગણીશીલ X નઘરોડ                  લાઘવ X ગૌરવ

લાડકવાયું X અળખામણું           લાભ X હાનિ                               લાયક X નાલાયક

લાયકાત X અપાત્રતા                લાલસા X અતૃષ્ણા                       લાવણ્ય X કરૂપતા

લીલાલહેર X આપદા                લીલું X સૂકું                                  લીસું X ખરબચડું

લુચ્ચું X પ્રામાણિક                    લેખન X વાંચન                            લેણદાર X દેવાદાર

લેણું X કરજ                            લેનાર X વેચનાર                          લેવાણ X વેચવાલ

લોભી X નિર્લોભી                     લોભી X વણલોભી                        લૌકિક X અલૌકિક

લૌકિક X દિવ્ય

[ વ ]

વકરવું X સુધરવું                        વકીલ X અસીલ                          વક્તા  X શ્રોતા

વક્રોકિત X ઉક્તિ                      વખાણ X નિંદા                           વગોવણી X અભિનંદન

વસંત X પાનખર                      વાચક X લેખક                            વાચાળ X મૂંગો

વાણી X મૌન                          વાદી X પ્રતિવાદી                         વામન X વિરાટ

વારસી X બિનવારસી               વાસી X તાજું                              વિકટ X સરળ

વિકરાળ X સોહામણું              વિગત X અવગતિ                         વિગુણ X સગુણ

વિઘટન X સંગઠન                   વિજય X પરાજય                         વિજય X હાર

વિજેતા X હારનાર                   વિતરક X લેનાર                          વિદળ X સદળ

વિદાય X આગમન                  વિદિત X અજ્ઞાત                         વિદેશ X સ્વદેશ

વિદ્રોહ X વફાદારી                   વિદ્વેષ X રાગ                              વિધર્મી X સધર્મી

વિધવા X સધવા                      વિધિ X નિષેધ                             વિધુર X સધુર

વિનતિ X આક્રોશ                  વિનય X અવિનય                         વિપુલ X મર્યાદિત

વિફલ X સફલ                        વિભિન્ન X અભિન્ન                        વિમલ X મલિન

વિમુખ X અભિમુખ                વિમુખ X સન્મુખ                          વિયોગ X મિલન

વિરક્ત X આસક્ત                  વિરહ X મિલન                            વિરાટ X વામન

વિરૂપ X સરૂપ                     વિલાસી X સંયમી                         વિશાળ X સંકુચિત

વિશેષણ X નામ                     વિશ્રામ X  અવિરામ                     વિશ્વાસ X અવિશ્વાસ

વિષ X અમૃત                         વિષમ X સમ                              વિષાદ X પ્રસન્નતા

વિસંગત X સુસંગત                 વિસર્જન X સર્જન                         વિસાત X તુચ્છ

વિસ્તૃત X સંક્ષિપ્ત                    વિસ્મરણ X સ્મરણ                      વિહાર X સ્થિરતા

વીર X કાયર                           વૃદ્ધિ X ઘટાડો                           વેરી X હિતેચ્છુ

વેશ્યા X સતી                        વેળા X કવેળા                             વ્યક્તિ X સમષ્ટિ

વ્યતીત વર્તમાન                      વ્યય X બચત                            વ્યય X સંયમ

વ્યર્થ X સાર્થક                      વ્યવસ્થા X અવ્યવસ્થા                 વ્યસ્ત X નવરું

વ્યાજ X મુદ્દલ

[ શ ]

શંકા X સમાધાન                      શક્તિ X નબળાઈ                   શઠ X પ્રામાણિક

શત્રુ X મિત્ર                           શરમ X બેશરમ                       શરૂઆત X અંત

શાકાહારી X માંસાહારી            શાર્પ  X આશીર્વાદ                 શાશ્વત X અનિત્ય

શાશ્વત X ક્ષાણિક                   શિકસ્ત X જીત                      શિખર X તળેટી

શિસ્ત X અશિસ્ત                    શુકન X અપશુકન                 શુદ્ધ X અશુદ્ધ

શુષ્ક X રસપૂર્ણ                       શેઠ X નોકર                         શોક X આનંદ

શોક X હર્ષ                            શ્યામ X શ્વેત

[ સ ]

સંક્લ્પ X વિક્લ્પ                   સંગઠન X વિગઠન                     સંગીત X ઘોંઘાટ

સંગ્રામ X શાંતિ                    સંચાલક X સંહારક                     સંજોગ X વિજોગ

સંત X દુર્જન                        સંતૃપ્ત X અતૃપ્ત                           સંતોષ X અસંતોષ

સંતોષ X આહ્ લાદ               સંધાણ X ભંગાણ                       સંપ X કુસંપ

સંપૂર્ણ X અપૂર્ણ                    સંભવ X અસંભવ                      સંભાળ X બેકાળજી

સંયુક્ત X વિભકત                 સંવાદ X વિસંવાદ                      સંસ્કૃતિ X વિકૃતિ

સક્ષમ X અક્ષમ                   સગવડ X અગવડ                        સગીર X પુખ્ત

સગું X પ્રરાયું                      સજા X માફી                                સજાવટ X સાદગી

સતયુગ X કળિયુગ              સત્કર્મ X દુષ્કર્મ                             સત્કર્મ X દુષ્કર્મ

સત્ય X અસત્ય                   સત્યાગ્રહ X દુરાગ્રહ                       સત્સંગ X કુસંગ

સત્સંગ X કુસંગ                  સદર્થ  X અનર્થ                             સદાચાર X દુરાચાર

સદાત્મા X દુરાત્મા              સદિચ્છા X દુરિચ્છા                        સદુપયોગ X દુરપયોગ

સદ્ ગતિ  X દુર્ગતિ              સદ્ ભાગી X દુર્ભાગી                      સદ્ વૃતિ X દુવૃતિ

સદ્દ્ગત X હયાત                 સપાટ X ખરબચડું                         સપૂત X કપૂત

સફલ X નિષ્ફલ                  સફળ X નિષ્ફળ                           સફાઈ X ગંદવાડ

સમકક્ષ X અસમ                સમજ X ગેરસમજ                         સમર્થક X વિરોધ

સમસ્યા X નિવેડો               સમાચાર X અફવા                         સમાજ X વ્યક્તિ

સમાન X અસમાન              સમાવેશ X બાદબકી                     સમાસ X વિગ્રહ

સમુચિત X અનુચિત             સમૃદ્ધિ X કંગાલ                           સરકારી X ખાનગી

સરસ X ખરબ                    સર્જન  X સંહાર                             સલામત X અસલામત

સવાર X સાંજ                    સહેલું X અઘરું                               સહ્ય X અસહ્ય

સળંગ X તૂટક                    સાંકડું X પહોળું                             સાકાર X નિરાકાર

સાક્ષર X નિરક્ષર                સાથે X અળગું                              સાદગી X આડંબર

સાધક X બાધક                  સાધ્ય X અસાધ્ય                          સાધ્ય X અસાધ્ય

સાપેક્ષ X નિરપેક્ષ               સારું X નરસું                               સાર્થક X નિરર્થક

સાવકું X પોતીકું                  સિતમ X રહેમ                           સુંદર X બેડોળ

સુંવાળું X બરછટ                સુટેવ X કુટેવ                             સુડોળ X બેડોળ

સુતરાઇ X અંતરાય             સુમેળ X અદવત                        સુસ્ત X ચુસ્ત

સૂક્ષ્મ X સ્થૂળ                     સૂરત X બદસૂરત                       સૂર્યોદય X સૂર્યાસ્ત

સૌભગ્ય X દુર્ભાગ્ય              સ્તુતિ  X નિંદા                          સ્થાવર X જંગમ

સ્મરણ X વિસ્મરણ              સ્વદેશ X પરદેશ                      સ્વર્ગ X નર્ક

સ્વામી X સેવક                   સ્વાર્થ X નિ:સ્વાર્થ                   સ્વાર્થ X પરમાર્થ

સ્વીકાર X અસ્વીકાર            સ્વીકાર X અસ્વીકાર

[ હ ]

હંગામી X કાયમી                    હકાર X નકાર                      હકાર X નકાર

હમેશા X કયારેક                    હયાત X મૃત                         હરખ X શોક

હરાયું X પાલિત                     હર્ષનાદ X આર્તનાદ               હલકું X ભારે

હલાલ X હરામ                      હલાહલ X અમૃત                   હાજર X ગેરહાજર

હાનિ X લાભ                        હાર X જીત                           હાસ્ય X રૂદન

હિંમત X કાયરતા                  હિંસા X અહિંસા                    હિતેચ્છું X વેરી

હુકમ X અજીજી                   હેવાન X ઈન્સાન                    હોશ X બેહોશ

હોશિયાર  X ઠોઠ

  9277552104

 

 

ટૅગ્સ: , , , , , , , , ,

લિંક

                   રતિલાલ બોરીસાગર

જન્મતારીખ : 31- 8- 1938

જન્મસ્થળ : સાવરકુંડલા (સૌરાષ્ટ્ર)

પિતા: મોહનલાલ બોરીસાગર

માતા: સંતોષબહેન

પત્ની : સુશીલાબહેન (લગ્ન:1963)  

અભ્યાસ: M.A, Bed.

              P.h.d : ‘સાહિત્યિક સંપાદન: વિવેચનાત્મક અધ્યયન–1989માં

વ્યવસાય :

            શિક્ષક અને પ્રોફેસર તરીકે સેવા આપી.

           ગુજરાત રાજય શાળા પાઠયપુસ્તક મંડળમાં નાયબ નિયામક સેવા આપી.

પારિતોષિક :

         ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમી એવોર્ડ

        ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ તરફથી જ્યોતીન્દ્ર દવે પારિતોષિક

વિશેષતા:

        ગુજરાતી સાહિત્યના ઉચ્ચકોટીના હાસ્યલેખક

સાહિત્યપ્રદાન :

હાસ્ય લેખ: મરકમરક // આનંદલોક// અર્વાચીન ગુજરાતી હાસ્યરચનાઓ //

એન્જોયગ્રાફી // તિલક કરતાં ત્રેપન થયાં //

લઘુનવલ : સંભવામિ યુગે યુગે //

બાળસાહિત્ય : બાલ વન્દના //

             ધોરણ -10 (ગુજરાતી પ્રથમ ભાષા )

                   છત્રી– હાસ્ય નિબંધ

 

ટૅગ્સ: , , , , , ,

લિંક

                        ગુણવંત શાહ

જન્મ: 12-3-1937

જન્મસ્થળ : રાંદેર ,જિ: સુરત

પિતા: ભૂષણલાલ શાહ

અભ્યાસ : પ્રાથમિક શિક્ષણ : રાંદેર માં

માધ્યમિક : શિક્ષણ : જૈન હાઈસ્કુલ,સુરતમાં

ઉચ્ચશિક્ષણ : બી.એસ.સી [1959માં] (રસાયણ વિજ્ઞાન)

                બી.એડ્ : મહારાજા સયાજીરાવ યુનિ.માં

                એમ.એડ્: મહારાજા સયાજીરાવ યુનિ.માં

                પી.એચ.ડી : મહારાજા સયાજીરાવ યુનિ.માંથી

વ્યવસાય: રીડર(પ્રાધ્યાપક):અમેરીકાની મિશિગન યુનિ.માં(1967થી 1978)

અધ્યક્ષ : ટેકનિકલ રિસર્ચ ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટિટ્યુટ,મદ્રાસમાં(1972થી1973)

             એસ.એ,ડીટી.યુનિ.મુંબઇ માં (1973થી1974)

             દક્ષિણ ગુજરાત યુનિ.માં (1974 થી … )

 સન્માન : ચંદ્રક : રણજિતરામ સુવર્ણચંદ્રક (1997)

               પારિતોષિક : ગુજરાત સાહિત્ય પરિષદ દ્વારા(1998)માં

                                  ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી દ્વારા( 9188)માં   

સાહિત્ય પ્રદાન :

કવિતાસંગ્રહ :  વિસ્મયનું પરોઢ(1980) //

નવલકથા: રજકણ સૂરજ થવાને શમણે (1968) // મૉટેલ(1968)// પવનનુંઘર (1995) //

નિબંધ : રણ તો લીલાછંમ (1978) // ગાંઘીની ઘડિયાર // કાર્ડિયોગ્રામ(૧૯૭૭)//      વગડાને તરસ ટહુકાની (૧૯૭૯)// વિચારોના વૃંદાવનમાં (૧૯૮૧)// મનનાં મેઘધનુષ (૧૯૮૫)//

પ્રવાસ :કોલંબસના હિન્દુસ્તાનમાં(1966) // આપણે પ્રવાસી પારાવારમાં //   

 

 

ટૅગ્સ: , , , , ,

લિંક

                        વર્ષા અડાલજા

જન્મ : 10-4-1940

જન્મસ્થળ : મુંબઈ

વતન : જામનગર

પિતા: ગુણવંતરાય  આચાર્ય  

માતા: લલિતાબહેન

પતિ : મહેન્દ્રભાઈ

અભ્યાસ : B.A (1960) ( ગુજરાતી /સંસ્કૃત)

              M.A (1962) (સમાજશાસ્ત્ર)

             ડિપ્લોમા ઇન ડ્રામેટીક્સ

વ્યવસાય : લેખનકાર્ય,

            પ્રવકતા : મુંબઇ આકાશવાણી (1961 થી 1965)

            તંત્રી : ‘સુધા’ માં (1971 થી 1975)  

પારિતોષિક :

રણજિતરામ સુવર્ણચંદ્રક (2005)

નંદશંકર મહેતા ચંદ્રક (2003)

શ્રી ક.મા.મુનશી એવૉર્ડ(1997)

ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી એવૉર્ડ(2004)  

સાહિત્ય અકાદમી દિલ્હી એવૉર્ડ(1992)

રમનારાયણ પાઠક ટૂંકીવાર્તા પુરસ્કાર (2004)

સાહિત્ય પ્રદાન

નવલકથા :

શ્રાવણ તારાં સરવડાં (1968) // તિમિરના પડછાયા (1969) // રેતપંખી (1974) // પગલાં (1983)// બંદીવાન (1986) //મૃત્યુદંડ (1996) // માટીનું ઘર(1991) // શગરે સંકોરૂં (2004)//

નાટક :

આ છે કારાગાર (1986) // તિરાડ(2003) // શહીદ(2003)// વાસંતી કોયલ(2006)

નિબંધ :

પૃથ્વીતીર્થી (1994) //આખું આકાશ એક પિંજરામાં (2007)//

પ્રવાસ :

ઘૂઘવે છે જળ (2002) // શિવોહમ્ (2006) // શરણાગત (2007) //

લઘુનવલ :

ખરી પડેલો ટહૂકો (1983) //

વાર્તા સંગ્રહ :

સાંજને ઉંબરે (1983) // એંધાણી (1989) //

વર્ષા અડલજાની શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓ (1992) //

સંપાદન :

અમરપ્રેમકથાઓ (2000)  

 

 

ટૅગ્સ: , , , , , , ,

લિંક

                          રઘુવીર ચૌધરી

જન્મ : 5-12-1938

જન્મસ્થળ : બાપુપુરા ( તા: માણસા ,જિ: મહેસાણા )

પિતા: દલસિંહ

માતા: જીતીબા

ઉપનામ : લોકાયતસૂરિ / વૈશાખનંદન

અભ્યાસ : પ્રાથમિક શિક્ષણ અને માધ્યમિક શિક્ષણ માણસામાં લીધેલું .

           (S.S.C-1956માં)

            B.A (1960 ) માં હિન્દી વિષય સાથે (પ્રથમવર્ગ)

            M.A (1962) માં

            Phd (1979) માં હિન્દી,ગુજરાતી ધાતુકોષ પર.

વ્યવસાય :

અધ્યાપક : બી.ડી.આર્ટસ કોલેજ // ગુજરાત વિદ્યાપીઠ// હ.કા આર્ટસ કોલેજ

                ગુજરાત યુનિવર્સિટી ભાષાભવનમાં સેવા આપી.

પૂર્વ અધ્યક્ષ : હિન્દી/ ગુજરાતી ભાષાભવન (ગુજરાત યુનિવર્સિટી , અમદાવાદ)

                 [અત્યારે પણ ખેતીવાડી વ્યવસાય ચાલુ ]

                 [ સમાજની સંસ્થાઓ સાથે સંકળાયેલ છે.]

સન્માન :        ગુજરાતી સાહિત્યનો સર્વશ્રેષ્ઠ પુરસ્કાર : જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર

પારિતોષિક :     રણજિતરામ સુવર્ણચંદ્રક (1975)

                       કુમાર ચંદ્રક ( 1975)

                      દિલ્હી સાહિત્ય અકાદમી એવોર્ડ(1990)  

                      દર્શક એવોર્ડ ( 1994)

                      શ્રી ક.મા. મુનશી સુવર્ણ્ચંદ્ર્ક ( 1997)

                     નંદશંકર મહેતા ચંદ્ર્ક (1995)

                     ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી પુરસ્કાર

                     ગુજરાતી સાહિત્ય અકદમી પુરસ્કર

સાહિત્ય પ્રદાન :

નવલકથા :

પૂર્વરાગ// અમૃતા// આવરણ // એકલવ્ય// તેડાગર // પરસ્પર// સખીઓ // વેણુવત્સલા// ઉપરવાસયત્રી // સહવાસ// અંતરવાસ// લાગણી // શ્રાવણી રાત // રુદ્રમહાલય // કંટકટર //પંચપુરાણ // પ્રેમઅંશ   

નવલિકા :

આકસ્મિક સ્પર્શ // ગેરસમજ // બહાર કોઈ છે // નંદીપર// અતિથિગૃહે //

નાટક :

અશોકવન // ઝૂલતા મિનારા // ડીમલાઈટ // સિકંદર સાની // ત્રીજો પુરુષ // નજીક

કવિતા :

તમસા // વહેતા વૃક્ષ પવનમાં // ફૂટ્પાથ અને શેઢો // પાદરના પંખી

રેખા ચિત્ર :

સહરાની ભવ્યતા // તિલક કરે રઘુવીર

નિબંધ:

રક્ષિતરૂપ// પ્રેમ અને કામ //  

મહાનિબંઘ :

હિન્દી–ગુજરાતી ધાતુકોશ

સંપાદન :

સ્વામીનારાયણ સંત સાહિત્ય  

પ્રવાસ :

બારીમાંથી બ્રિટન //    

ધોરણ =10 (ગુજરાતીમાં )

            ભૂલી ગયા પછી

           સાહિત્ય પ્રકાર : એકાંકી  

  

 

 

ટૅગ્સ: , , , , , , , ,